Menu

Lesvoorwaarden

Lesvoorwaarden voor de theorie of praktijklessen:

 1. In geval van opzegging door de leerling voor de eerste theorie- of praktijkles, wordt door de rijschool een schadevergoeding van 50.00 euro aangerekend. Zie ook lesvoorwaarde 2.
 2. Opzegging van een afspraak kan kosteloos tot één kalenderweek voor de aanvang van deze afspraak, anders zal deze rijles of examen aangerekend worden. Deze lessen komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wet.
 3. Opzegging van een afspraak kan enkel op het secretariaat of telefonisch op het nummer 056/21.60.80 – NIET MET EMAIL 0pen van 9 – 12 en van 14 – 18 uur / zaterdag van 9 – 12 uur.
 4. Niettemin kunnen schrappingen, veroorzaakt door overmacht, aanvaard worden voor zover ze bewezen worden. (vb door een doktersgetuigschrift). In dit geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van slechts 50% van het lesgeld.
 5. Wanneer een rijles door overmacht (vb. defect, ongeval, mist, ijzel enz.) niet kan doorgaan heeft de leerling recht op een kosteloze vervangende les / examen of het deel van de onderbroken les / examen.
 6. De lessen beginnen en eindigen aan de rijschool.
 7. Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in deze overeenkomst een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.
 8. 8.- Gedurende de lessen zijn private bezoeken en boodschappen verboden.
 9. Bij meningsverschil over het verloop van de opleiding kan de leerling zich wenden tot het secretariaat van de rijschool. Via ombudsdienst@federdrive.be kan dit ook gemeld worden aan de beroepsfederatie.

Lesvoorwaarden voor het terugkommoment:

 1. Opzegging van een afspraak kan kosteloos tot één kalenderweek voor de aanvang van deze afspraak, anders zal het terugkommoment aangerekend worden.
 2. Opzegging van een afspraak kan enkel op het secretariaat of telefonisch op het nummer 056/21.60.80 – NIET MET EMAIL 0pen van 9 – 12 en van 14 – 18 uur / zaterdag van 9 – 12 uur.
 3. Het terugkommoment start en stopt op ons oefenterrein Drieslaan 72 -8560 Gullegem
 4. De cursus start stipt , gelieve daarom een kwartier op voorhand aanwezig te zijn, hou rekening met weersomstandigheden, verkeersdrukte, … .
 5. De Kortrijkse Rijschool kan niet verantwoordelijk zijn , voor een laattijdige inschrijving. Inschrijvingsgeld / toeslagen worden bepaald door de Vlaamse overheid en jaarlijks geïndexeerd.
 6. Bij meningsverschil over het verloop van de opleiding kan de leerling zich wenden tot het secretariaat van de rijschool. Je kan voor klachten over de instelling of de lesgevers ook altijd contact opnemen met het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid via www.mow-contact.be
 7. Elke deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan deze cursus. De deelnemer kan onder geen enkel beding de Kortrijkse Rijschool of de door hen aangestelde docenten, aansprakelijk stellen voor hetgeen een deelnemer of zijn/haar voertuig tijdens de cursus overkomt. Elke deelnemer beoordeelt zelf of hij/zij in staat is aan een praktijkonderdeel deel te nemen.