Menu

Privacy Policy

 

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

 

1.    Algemeen informatie.

 

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

 

2.    Wie zijn we?

 

De Kortrijkse Rijschool staat zijn klanten bij van A tot Z voor het behalen van een rijbewijs voor verschillende soorten voertuigen. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

 • BV KORTRIJKSE AUTORIJSCHOOL met als handelsnaam De Kortrijkse Rijschool
 • Koning Leopold I-straat 14 te 8500 KORTRIJK
 • regnier@kortrijkserijschool.be
 • 056 21 60 80
   

 

3.    Uw gegevens en de verwerking ervan.

 

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

 • Gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan ons;
 • De Kortrijkse Rijschool wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van de Kortrijkse Rijschool haar producten en/of diensten,
 • De Kortrijkse Rijschool verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van de Kortrijkse Rijschool haar producten en/of diensten,

Wij bedoelen met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

 • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
 • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
 • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.

 

4.    Doel van de verwerking.

 

De Kortrijkse Rijschool verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. De Kortrijkse Rijschool verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. De Kortrijkse Rijschool verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in ons intern register. Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden:

 • een beschrijving van de verwerkingsdoelen en hun wettelijk basis,
 • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers,
 • indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden gewist, en,
 • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

 

5.    Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

 

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

6.    Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

 

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres regnier@kortrijkserijschool.be.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres regnier@kortrijkserijschool.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres regnier@kortrijkserijschool.be.

 

7.    Cookies

 

Opdat de gebruiker van https://www.kortrijkserijschool.be/  van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten maakt https://www.kortrijkserijschool.be/ gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van https://www.kortrijkserijschool.be/ worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van https://www.kortrijkserijschool.be/ worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker – via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website https://www.kortrijkserijschool.be/ werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.